loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

پرسش کن، پاسخ بگیر، تحلیل کن

  • ساخت پرسشنامه
  • جمع آوری اطلاعات
  • تحلیل داده

نظرسنجی به عنوان روشی برای توسعه و درک رفتارهای انسان‌ها به‌کار می‌آید. با درک تفاوت‌های رفتاری می‌توانیم مخاطبان وکارکنان خود را از لحاظ ارزش‌ها، انگیزه‌ها و هنجارها مورد بررسی قرار دهیم.

امروزه بیشتر از هر زمان دیگری دستیابی به نظر مردم از روش های مختلف افکارسنجی با هدف افکارسنجی برای رسانه های گروهی و نیز نهادهای ملی و یا خصوصی که به نحوی با مسئله پیام دهی رابطه دارند، امری اجتناب ناپذیر است. این رسانه ها و نهادها در شرایط راهبردی و یا رقابتی می بایست به نحوی نظرها و تقاضاهای مردم را در برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.

گروه آمار.ir با طراحی سامانه پویای طراحی نظرسنجی و دریافت بازخورد (پرسش کن، پاسخ بگیر، تحلیل کن) با هدف افکارسنجی، با داشتن تیم متخصص مشاور در طراحی پرسشنامه های اجتماعی، دسترسی به جامعه آماری کلیه استان های کشور، به تفکیک سن، جنسیت، تحصیلات و غیره قادر به اجرای نظرسنجی ملی در کمترین زمان و با بالاترین دقت و نیزاجرای طرحهای جمع آوری آمار در سطح ملی با بالاترین دقت، خواهد بود.

بازارسنجی سنجش ابعاد مختلف بازار است. بازارشناسي و بازارسنجي در مجموع در مقولهء تحقيقات بازاريابي مي‌گنجد.

براي بازارسنجي لازم است ابتدا برآورد تقاضا داشته باشيم يعني با مطالعات جمعيت‌شناسي پتانسل كل بازار را برآورد كنيم.

به جد تاكيد مي‌كنيم كه تحقيقات بازاريابي گام اول از تمام گام‌هاي مهم فرآيند بازاريابي است. به راستي چرا بسياري از مديران براي سخت‌افزار به راحتي هزينه مي‌كنند اما به تحقيقات بازاريابي بهاي لازم نمي‌دهند. هر چقدر بازارها رقابتي‌تر و پيچيده‌تر مي‌شوند، فضاي تصميم‌گيري نيز تاريك‌تر مي‌شود. تحقيقات بازاريابي با كسب اطلاعات دقيق و بهنگام، ريسك تصميم‌گيري اشتباه را كم مي‌كند.

در انجام هر تحقیق، پژوهش و مطالعات در زمینه خاص احتیاج به انجام مراحل زیر است :

1-شناخت و تعریف مسئله. 2-ساختن فرضیه و یا یک حدس. 3-جمع آوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل داده ها. 4-تنظیم نتایج. 5-تائید، رد ، یا تعدیل فرضیه از راه آزمودن پیامدهای آن، در موقعیت خاص

سامانه پرسشنامه ساز آمار.ir برای محقیقن و پژوهشگران این امکان را فراهم می سازد که در مراحل مختلف طراحی پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها با کمک ابزار پیش رو اقدام به طراحی پرسشنامه و تحلیل آن نمایند.

دانشجویان و محققین در رشته ها و تخصص های زیر می توانند از این سامانه بهروه وری نمایند : علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)، علوم تربیتی، روانشناسی عمومی – بالینی ، جامعه شناسی، مشاور و راهنمایی، مددکاری و برنامه ریزی اجتماعی، پژوهش، رفاه اجتماعی ،پزشکی و داندانپزشکی ، اقتصاد،بهداشت (عمومی – حرفه ای - محیط)، مدارک پزشکی ، پرستاری ،تغذیه ، ضبط آمار و مدارک پزشکی، اپیدمیولوژی ، اقتصاد بهداشت ، مدیریت بیمارستان ، و سایر علاقه مندان.

رضایت‌مندی مشتری به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می شود. در دنیای امروز اندازه گیری رضایتمندی مشتریان اهمیت زیادی پیدا کرده است. رضایت مشتری یک احساس است و برای بهبود آن باید آنرا به یک شاخص کمی تبدیل نمود. رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه‌های مشتری. برای تولید کنندگان در بازار فشرده رقابت چاره ای جز جلب نظر مشتری باقی نمانده است . در محیط تجاری امروز ، مشتری عضوی فعال و تاثیر گذار در کلیه فعالیتهای تجاری به شمار می رود . زیرا ، اگرا کالاها و خدمات انتظارات مشتری را برآورده سازد ، در او احساس رضایت ایجاد نموده و مشتری با استمرار خرید خود و معرفی خدمت و محصول به دیگران در رشد و بقای شرکت نقش اساسی خواهد داشت . بر عکس ، در صورتی که کیفیت کالا ها یا خدمات انتظارات مشتری را برآورده نکند ، به نارضایتی مشتری منجر شده و تداوم نارضایتی به کاهش خرید ، تبلیغ منفی و سرانجام سقوط و انحلال شرکت را در پی خواهد داشت.

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شدهارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نمایدوآنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند.

موضوع ارزيابي عملكرد يكي از مباحث گسترده اي است كه دامنه وسيعي از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و مدل ها و چارچوبهاي فراوان در اين زمينه برخي مدل هاي مفهومي، محققان بيشترين اثر را بر روي شكل دهي اين زمينه خاص داشته اند. سازمانها براين باورند كه نيروي انساني به عنوان منبع اصلي ايجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزيت رقابتي مطرح است. درچنين شرايطي حفظ نيروي انساني و ايجاد انگيزه درجهت افزايش روزافزون بهره وري دركار با استفاده از مكانيسم هاي مختلف از جمله پاداش از اهم وظايف هر سازمان است