loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

سوال: کانون فرهنگی ما به صورت ماهانه برنامه های اردویی و مناسبتی دارد. از قبل هم پرسشنامه طراحی کرده ایم. می شود از سیستم شما چطوری بهر برد؟

جواب:  بخش طراحی پرسشنامه با امکاناتی که پیش بینی شده، می توانید پرسشنامه خود را وارد آن کنید. Copy  و paste. در قسمت پرسشنامه قالب سایت هم در ارتباط با اردو پرسشنامه های استاندارد طراحی شده که از نیز میتوانید استفاده کنید.