loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

راهنما

برای اجرای هر نظرسنجی سه مرحله پیش بینی شده است. 1- ساخت پرسشنامه . 2-جمع آوری اطلاعات . 3-تحلیل داده ها.

سامانه نظرسنجی ساز پرسش کن، پاسخ بگیر ، تحلیل کن برای اجرای سه مرحله فوق روش های متنوعی پیش بینی نموده است که در جدول ذیل آورده شده است:

(در صورت ایجاد سوال به بخش "پرسش های متداول"مراجعه نمایید و در صورت نیاز به مشاوره و ارتباط با کارشناسان سامانه از بخش "تماس با ما" استفاده نمایید )

ساخت پرسشنامه

جمع آوری اطلاعات

تحلیل داده

روش کار:

روش کار:

روش کار:

 • روش اول : طراحی و ایجاد پرسشنامه توسط خودتان با توجه به نیاز های شرکت/سازمان

 • روش دوم : : طراحی و ایجاد پرسشنامه با کمک سواالات کمک یار سایت
 • روش سوم : طراحی پرسشنامه با استفاده از قالب های آماده سایت (لینک)

 • روش اول : جمع آوری اطلاعات توسط مخاطبین، اعضاء، همکاران و شرکت/سازمان شما توسط :

  • الف) ازطریق SMS
  • ب) از طریق e-mail
  • ج) از طریق pop-up در وب سایت شما

 • روش دوم : جمع آوری اطلاعات توسط مخاطبین ما . در این روش پرسشنامه شما، توسط مخاطبین ویژه سایت تکمیل می گردد. از ویژگی های این روش سرعت تکمیل، تنوع و گسترگی پاسخگویان و پایین بودن میزان خطا و اریبی اطلاعات می باشد. (لینک)
 • روش اول : : تحلیل اطلاعات و گزارش لحظه ای به صورت نمودار و جدول

 • روش دوم : دریافت اطلاعات خام پرسشنامه ها

 • روش سوم : : ارائه گزارش های تحلیلی سفارشی توسط ما

از چه طریق عضو سایت شویم ؟

برای عضویت به منظور طراحی و ساخت پرسشنامه ، جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده عضویت
برای ورود به سایت به منظور طراحی و ساخت پرسشنامه ، جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ورود
برای عضویت در سایت منظور پیوستن به اعضای سایت و تکمیل پرسشنامه ها عضویت
برای ورود به سایت به منظور تکمیل پرسشنامه ها

ورود
 • خدمات آمار و نظرسنجی

 • 1. امکان طراحی نظرسنجی های موضوعی و جمع آوری داده ها در سطح کشور
 • 2. دریافت گزارشات آماری لحظه ای
 • 3. امکان ساخت نظر سنجی جدید آنلاین
 • 4. امکان ساخت نظرسنجی جدید با استفاده از قالب های استاندارد
 • 5. امکان استفاده از جعبه سوالات
 • 6. ساخت گزارشگیری لحظه ای
 • 7. انجام نظرسنجی بین اعضاء
 • 8. انجام نظرسنجی محرمانه
 • 9. امکان زمان بندی نظر سنجی
 • 10. امکان نظرسنجی ایمیلی
 • 11. امکان نظر سنجی پیامکی
 • 12. فضای کاربری اختصاصی
 • 13. امکان دریافت اطلاعات XLS
 • 14. اهدای امتیاز و هدیه به پاسخگویان
 • 15. آدرس اختصاصی نظرسنجی در amar.ir
 • سایر امکانات پیش بینی شده

 • 1. نظرسنجی تلفنی
 • 2. ایجاد پرسش های ویدیویی
 • 3. ایجاد پرسش های تصویری
 • 4. دریافت گزارش های تحلیلی
 • 5. خروجی اطلاعات برای Spss
 • 6. امکان ایجاد فرمول برای گزارش ها
 • 7. آزمون فرض های آماری
 • 8. تحلیل محتوا
 • 9. امنیت پرسشنامه ها SSL/TLS