loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

سوال: پس از عضویت چگونه نظرسنجی بسازم ؟

جواب: پس از عضویت، می بایست تلفن همراه و ایمیل خود رافعالسازی نمایید. پس از آن با زدن کلید ساخت نظرسنجی بالای صفحه امکان ساخت نظرسنجی خواهید داشت.