loading

هشدار!

به منظور طراحی پرسشنامه شما می بایست ایمیل و شماره تلفن همراه خود را دربخش ناحیه کاربری فعال نمایید.

هشدار!

زمان پاسخگویی به این پرسشنامه منقضی شده است.

ارزیابی ریسک‎های قراردادی در روش مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP) و تخصیص ریسک به ذینفعان پروژه در پروژه های زیربنایی حمل و نقل